(R)ewolucje: transformacje w republikach postradzieckich

Konferencja odbędzie się w dniach 13 – 14.05.2014 w Auditorium Maximum UJ na ulicy Krupniczej 33 w Krakowie.

 

O konferencji...

Obecna sytuacja w byłych republikach radzieckich pozostaje wciąż popularnym tematem badań naukowych, szczególnie w perspektywie ponad dwudziestu lat od rozpadu Związku Radzieckiego. Niezwykle dynamiczne procesy zachodzące w dawnych republikach nieprzerwanie dostarczają nowych problemów badawczych, jednocześnie w szybkim tempie czyniąc dotychczasowe prace nieaktualnymi lub też wymagającymi uzupełnienia. Zestawienie tak różnorodnych dziś państw jak Estonia, Ukraina czy Uzbekistan w kontekście przekształcenia wspólnego radzieckiego dziedzictwa rozpościera przed badaczem niezwykle intrygującą perspektywę komparatystyczną. Rozważania mogą dotyczyć zarówno natury politycznej, kulturowej, jak i filozoficznej. Wyjątkowo interesująca wydaje się także sama forma tych procesów - od ewolucji, poprzez stagnację, aż na rewolucji
kończąc. Nie można przy tym zapominać, że przemiany polityczne nie odbywają się w próżni kulturowej. Gwałtowny rozpad rzeczywistości radzieckiej skutkował erozją wartości konstytuujących społeczeństwa, z którym każde z nowopowstałych państw musiało się zmierzyć. Zmiany na takich płaszczyznach kultury jak religia, literatura czy sztuki wizualne są nie mniej ważnym wskaźnikiem zmian na przestrzeni postradzieckiej, co przemiany polityczne i gospodarcze.

 

Więcej możecie dowiedzieć się Państwo na stronie:

http://www.rewolucje2014.blogspot.com/