Nabór do nowego numeru Studenckich Zeszytów Rosjoznawstwa

Nabór do nowego numeru Studenckich Zeszytów Rosjoznawstwa

Redakcja Studenckich Zeszytów Rosjoznawstwa ogłasza nabór do nowego numeru!
Propozycje artykułów przesyłajcie na adres szr.zgloszenia@gmail.com
Możecie nadsyłać wszelkiego rodzaju artykuły naukowe jak i popularnonaukowe.
Aktualny numer dostępny jest w siedzibie Koła oraz bibliotece Instytutu Rosji i Europy Wschodniej.
Deadline: 22 grudnia 2015 r.
W razie pytań i wątpliwości - piszcie!
WYMOGI REDAKCYJNE:
• standardowe ustawienia w Wordzie (marginesy 2,5cm; czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5)
• ilość stron 10 – 20
PRZYPISY:
• przypisy końcowe zakończone kropką
• przypisy łacińskie zamiast polskich
(Ibidem zamiast Tamże, op.cit. zamiast dz.cyt)
• na końcu zdania przypis przed kropką
(…zeszyty naukowe¹.)
• po cytacie: cudzysłów – przypis – kropka
(...zeszyty naukowe"¹.)
• prasa: „nazwa gazety" – data numeru – numer całościowy w roku – strona
(A. Nowak, Zeszyty naukowe, [w:] „Dziennik Polski", 25 III 2008, nr 2 (380), s. 6.)
• materiały internetowe – pełen adres strony internetowej oraz data odczytu
(A. Nowak, Zeszyty naukowe, [internet:] http://www.knsr.rosjoznawstwo.uj.edu.pl/, 25 III 2008.)
• publikacje: inicjał imienia autora – nazwisko autora – tytuł kursywą – miejsce i rok wydania – strona
(A. Nowak, Zeszyty naukowe, Kraków 2008, s. 59-95.)
• prace zbiorowe: autor i tytuł artykułu – nazwa publikacji zbiorowej – strony
(A. Nowak, Zeszyty naukowe, [w:] Studenckie zeszyty, red. M. Lutkowa, Kraków 2008, s. 46-100.)
CYTOWANIE:
• cytaty w cudzysłowie, a nie kursywą
• nawias okrągły z kropkami (...) przy pomijaniu fragmentu cytatu w środku
• nawias kwadratowy [...] przy uwagach edytorskich lub wyjaśnianiu
(…były one [zeszyty naukowe] rozpowszechniane)
Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego - Strona główna
KNSR.ROSJOZNAWSTWO.UJ.EDU.PL