Projekty KNSR w 2012 roku

» Konferencja - "Rosja 2012. Retrospekcje i perspektywy"

Międzynarodowa interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja naukowa "Rosja 2012. Retrospekcja i perspektywy" odbyła się w dniach 31.05.2012-1.06.2012 w Krakowie. Konferencja była organizowana przez Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa UJ, Koło Naukowe(W)Koło Rosji UJ, Koło Naukowe Studentów Doktryn Politycznych i Prawnych "Phronesis", Koło Wschodnie UJ we współpracy z Instytutem Wschodnich Inicjatyw.

Rok 2012 był dla Rosjan szczególny. W ciągu dwunastu miesięcy będą obchodzili 1150-lecie państwowości rosyjskiej, 400-lecie odbicia Moskwy z rąk Polaków i 200-lecie zwycięstwa nad Napoleonem. Nie bez powodu zatem Dmitrij Miedwiediew, prezydent Federacji Rosyjskiej, ogłosił rok 2012 Rokiem Historii Rosyjskiej. Owy rok to także ważny okres dla wewnętrznej sytuacji społeczno-politycznej w Rosji.  Federacja Rosyjska podlega licznym wewnętrznym przemianom kulturowym i cywilizacyjnym. Spojrzenie na te wszystkie wydarzenia z perspektywy 2012 roku stanowiło dobry punkt wyjścia do zaprezentowania swoich badań przez polskich i zagranicznych badaczy. Główne obszary tematyczne minionej konferencji: rosyjska polityka historyczna i propaganda; wybory parlamentarne i prezydenckie w Rosji; przemiany w kulturze i mentalności Rosjan. Języki konferencji: polski, rosyjski, angielski.

Więcej informacji na temat konferencji na głównej stronie wydarzenia www.rosja2012.blogspot.com

» Bal Rosjoznawcy. Bikiniarze.

Termin: 24.04.2012
 

Bal Rosjoznawców odbył się w klubie studenckim Zaczek. Tematem przewodnim byli Bikiniarze. Nasi studenci podeszli do tematu bardzo „poważnie" dzięki czemu sala pełne była kolorowych sukien i pstrokatych garniturów. W trakcie balu wybrany został król i królowa posiadający najbardziej „bikiniarskie" przebranie.  

» Dni koła w 10-lecie istnienia

Termin: 6 grudnia

 

Z okazji 10 urodzin Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa UJ na korytarzu naszego instytutu odbył się kiermasz książek, które Koło dostało w prezencie od uniwersyteckich bibliotek. Była to wyjątkowa okazja aby za grosze nabyć istne perełki. Od pięknie wydanej klasyki literatury rosyjskiej, poprzez literaturę radziecką na współczesnej prozie i poezji kończąc. W takcie kiermaszu każdy mógł także porozmawiać o działalności koła z jego członkami czy też zachęcony nasza działalnością do koła wstąpić.  

» Spotkanie z twórczością Wiktora Jerofiejewa

Termin: 11.12

 

"Na początku było słowa, a słowo było u Boga i słowem była Wódka" - W. Jerofiejew "Rosyjska apokalipsa"

 

Spotkanie odbyło się w kawiarni Cudowne Lata i miało na celu przybliżenia uczestnikom twórczości Wiktora Jerofiewa.

Na wstępie zaprezentowany został film "Russian Libertine" po którym odbyła się debata z udziałem ekspertów: dr Martyna Kowalska i dr Elżbieta Żak na temat: Twórczości Jerofiejewa wobec społeczeństwa, kultury i idei rosyjskiej. Na koniec w swobodnej atmosferze odbyło się wspólne czytanie fragmentów prozy.
 

» Re-wymiana studencka. Pobyt studentów SPBGU w Krakowie

Termin: 16-29.04.2012


Kwietniowa re-wymiana była odpowiedzią na pobyt naszych studentów w Petersburgu w maju 2011 roku. Tym razem to Kraków gościł piątkę studentów z Rosji. W trakcie swojego pobytu mieli okazje poznać Kraków, jego zabytki, muzea i inne atrakcje turystyczne oraz zobaczyć jak funkcjonuje nasz instytut i koło naukowe. W trakcie swojego pobytu wzięli udział w debacie oksfordzkiej na temat Czeczeni oraz w Balu Rosjoznawców. Ich pobyt był tez bardzo dobrą okazją dla naszych studentów na zawarcie międzynarodowych znajomości i poćwiczenia języka.  

» Debata oksfordzka KNSR vs. KSSM: ''Czeczenia - walka narodowo-wyzwoleńcza, czy ekstremizm religijny?''

Debata oksfordzka odbyła się 17 kwietnia w ramach forum rosjoznawców. Tematem był problem Czeczeni. Przedstawiciele Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych bronili tezy iż w Czeczeni mamy do czynienia z ekstremizmem religijnym, a drugiej strony przedstawiciele Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa argumentowali za walką narodowo-wyzwoleńczą. Poziom argumentacji był bardzo wyrównany, a po zakończeniu debaty oksfordzkiej do dyskusji włączyli się obecni na forum pracownicy naukowi Instytutu Rosji i Europy Wschodniej aby rozwiać powstałe wątpliwości.

» Niezbędnik Rosjoznawcy, czyli filmy, które musisz znać!

Seria pokazów filmowych pt. „Niezbędnik Rosjoznawcy, czyli filmy, które musisz znać!", prezentowana była w maju i czerwcu w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej, przy al. Mickiewicza 3 w Krakowie.

Dokonując wyboru filmów kierowaliśmy się kryterium nagród, które owe filmy otrzymały, a także okresem premiery, aby stworzyć przekrojowy obraz rosyjskiej kinematografii. Staraliśmy się tym samym uwzględnić międzynarodowy punkt widzenia na kino rosyjskie, ponieważ większość prezentowanych filmów stała się laureatami nie tylko „zachodnich" Oscarów i Złotej Palmy w Cannes, lecz również rosyjskich Złotych Orłów, czy Nika Awards (tzw. rosyjskiego Oscara). W zbiorze znajdzie się także polski akcent w postaci nagrody Warszawskiego Festiwalu Filmowego dla najlepszego filmu dokumentalnego.

Kluczowe znaczenie miało jednak hasło przewodnie projektu – „Niezbędnik rosjoznawcy". Projekcje filmów miały celu przybliżenie uczestnikom pokazów kultury rosyjskiej i najistotniejszych jej elementów, które znajdują wyraz w wybranych produkcjach. Dlatego też cykl zawierał zarówno najsłynniejsze filmy historyczne, jak i współczesne produkcje, których znajomość jest niezbędna do głębszego zrozumienia kultury i mentalności rosyjskiej.

 

W ramach serii odbyły się projekcje następujących filmów:

 

Nagroda dla Najlepszego Filmu i Reżysera Festiwalu Filmowego w Cannes 1983: Nostalgia (Ностальгия), 1983, Andriej Tarkowski;

Oscar 1995: Spaleni Słońcem (Утомлённые солнцем), 1994, reż. Nikita Michałkow;

Nagroda Specjalna Festiwalu Filmowego w Wenecji 2002: Dom Wariatów (Дом дураков), 2002, reż Andriej Konczałowski;

Nika Awards 2003, Złoty Lew Festiwalu Filmowego w Wenecji 2003: Powrót (Возвращение), 2003, reż. Andriej Zwiagincew;

Nika Awards 2007, Złoty Orzeł 2007: Wyspa (Остров), 2006, reż. Paweł Łungin;

Złoty Orzeł 2007: Dwunastu (12), 2007, Nikita Michałkow

Złoty Orzeł 2011: Elena (Елена), 2011, Andriej Zwiagincew;

Nagroda Warszawskiego Festiwalu Filmowego 2011: Gorzki smak wolności (Горький вкус свободы), 2011, reż. Marina Gołdowskaja.

 

Każda projekcja była poprzedzona prelekcją przygotowaną przez Wojciecha Kowalczyka - studenta III roku filmoznawstwa, oraz (wymiennie) Martę Stanczewską, Paulinę Baranowską i Macieja Zaniewicza -studentów rosjoznawstwa. 

» Wybory prezydenckie Rosja 2012

Celem projektu było zebranie danych na temat korelacji pomiędzy kulturą polityczną Rosjan a charakterem kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich w marcu 2012 roku. Analiza technik komunikowania politycznego, programów i strategii wyborczych oraz opinii publicznej umożliwi konstrukcje modelu kampanii prezydenckiej oraz pozwoliła określić cele następnej kadencji. Zebrane informacje z zakresu rosyjskiego prawa wyborczego oraz marketingu politycznego stosowanego w Rosji, będą stanowiły bazę dla badania i sporządzenia ekspertyzy politologicznej. Wiedza ta wzbogaciłą bazę naukową Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 

W związku ze specyfiką rosyjskiej demokracji, kampania prezydencka z 2012 roku była interesującym przykładem procesów komunikowania politycznego. Ponadto kampanie wyborcze kandydatów prowadzone w tak specyficznym środowisku stanowiły bardzo ciekawy model kampanii wyborczych.
 

Szczegółowe cele projektu:

  1. Sporządzenie bazy informacyjnej na temat rosyjskiego prawa wyborczego, kandydatów startujących w wyborach, ważniejszych wydarzeń z okresu kampanii wyborczej oraz podsumowanie wyników wyborów.
  2. Zebranie informacji na temat poziomu partycypacji politycznej Rosjan oraz ich stosunku do głosowania w wyborach na przełomie dwóch generacji:
    • urodzonych przed 1990 rokiem
    • urodzonych po 1990 roku
  1. Analiza pracy sztabów wyborczych poszczególnych kandydatów
  2. Analiza treści przekazów medialnych dotyczących poszczególnych kandydatów, analiza ilościowa
  3. Badanie nastrojów społecznych po ogłoszeniu wyników wyborów wśród mieszkańców Moskwy
  4. Wzbogacenie wiedzy studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego a w szczególności studentów Instytutu Nauk Politycznych i członków koła naukowego Let's be communicative i Koła Studentów Rosjoznawstwa UJŹródło: www.rosja2012.pl

» Spotkania z Rosją

Koordynator: Anna Kasprzycka

Cel:

Celem projektu jest przybliżenie specyfiki historii, kultury i literatury rosyjskiej uczniom szkół ponadgimazjalnych przez studentów specjalizujących się w tej tematyce. Ma on ponadto stanowić formę zbliżenia i nawiązania współpracy pomiędzy środowiskami studentów i uczniów. Lekcje i warsztaty pozwolą uczniom zapoznać się także ze sposobem przeprowadzania zajęć akademickich.

Opis projektu:

KNSR UJ proponuje przeprowadzenie zajęć w formie wykładów i/lub warsztatów w czasie lekcji historii, języka polskiego i wiedzy o kulturze w szkołach ponadgimnazjalnych. Punktem wyjścia dla takich zajęć będzie tematyka zawarta w programach nauczania odpowiednich przedmiotów. Ich treść zostanie jednak wzbogacona o elementy ponadprogramowe, akcentowane przez badaczy Rosji i jej kultury, stanowiące wartościowe uzupełnienie wiedzy, zwykle przekazywanej w szkołach. Organizatorzy proponują przykładowe tematy zajęć, których treść może zostać dodatkowo uzgodniona z Nauczycielami. Istnieje także możliwość omówienia tematów zasugerowanych przez Prowadzących przedmioty. Terminy zajęć podlegają uzgodnieniu między Nauczycielem a koordynatorem projektu.

 

Lista proponowanych tematów:

Z zakresu historii:

1. Wojny Rzeczpospolitej z Rosją w XVII w.

2. Rozwój państwowości rosyjskiej od XV do XVIII w.

3. Reformy Piotra I i Katarzyny II w Rosji.

4. Ekspansja Rosji na Polskę 1772-1831.

5. Żandarm Europy – Imperium Rosyjskie w XIX w.

6. Rozwój ideologii socjalistycznej i komunistycznej w Europie i Rosji. Partie polityczne przedrewolucyjnej Rosji.

7. Rewolucje 1905-1917 i front wschodni I wojny światowej.

8. Wojna polsko-bolszewicka i wojna domowa w Rosji.

9. Rola ZSRR w II wojnie światowej i formowaniu ładu powojennego.

10. „Zimna wojna", sytuacja państw Bloku Wschodniego 1945-1991.

11. Rosja po upadku ZSRR.

 

Z zakresu języka polskiego:

1. Problem człowieka i wolności w powieści Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego.

2. Alternatywna wersja historii biblijnej i motyw diabła w powieści Mistrz
 i Małgorzata
 Michaiła Bułhakowa.

 

Z zakresu wiedzy o kulturze:

1. Ikona jako alternatywny dla zachodniego model malarstwa religijnego.

2. Podstawowe cechy klasycznej kultury rosyjskiej.

3. Socrealizm – przykład sztuki państwa totalitarnego.

4. Klasycy filmu radzieckiego.

 

Forma prowadzenia zajęć:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, konwersatorium, ewentualne ćwiczenia warsztatowe