Projekty KNSR w 2013 roku

» Wyjazd naukowy do Grodna

KNSR UJ wraz z Kołem Naukowym Studentów Instytutu Judaistyki UJ w ramach projektu "W poszukiwaniu śladów kultury żydowskiej. Inwentaryzacja judaiców w obwodzie grodzieńskim" wyjechało 14 października 2013 roku na Białoruś poszukiwać i badać. Reprezentując przy tym naszą brać godnie w Grodnie.

Udało im się wrócić w tym samym składzie 20 października. A jak było i co robili - widać na zdjęciach.

 

 

 

 

 

 

 

 

» Trzy Rosje. Jedna Rosja. Petersburg.

Termin: 1-14 marzec

 

Projekt badawczy Trzy rosje, Jedna Rosja: badanie rozwarstwienia społeczeństwa rosyjskiego w kontekście wyborów parlamentarnych miał na celu zweryfikowanie stopnia rozwarstwienia społeczeństwa rosyjskiego w zależności od miejsca zamieszkania i dochodu mieszkańców. Punktem wyjścia dla projektu jest teza rosyjskiej socjolog Natalii Zubarewicz (omówiona w publikacji Jadwigi Rogoży w periodyku NEW 2/2012) oraz praca naukowa Macieja Zaniewicza Kryształowy Pałac i trzy Rosje zaprezentowana na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rosja 2012: retrospekcja, perspektywy. Założeniem teoretycznym pracy jest teza, że społeczeństwo rosyjskie jest podzielone na trzy odmienne modele kulturowe – europejski-wielkomiejski, zeuropeizowany – postkomunistyczny, postkomunistyczny - tradycyjny oraz że taki podział wpływa na legitymizację władzy rosyjskiej i wyniki wyborów. Z uwagi na brak socjologicznych badań porównawczych nad światopoglądem Rosjan z różnych miejsc zamieszkania, projekt dostarczy cennych informacji nie tylko dla zespołu badawczego, ale także dla przyszłych badań antropologicznych, kulturoznawczych i socjologicznych.

Realizacja projektu przebiegała następująco:

 1. W pierwszym etapie sporządzono scenariuszu wywiadu pogłębionego w sposób miarodajny weryfikującej światopogląd badanych Rosjan.

 2. W dalszej kolejności grupa badawcza składająca się z pięciu studentów rosjoznawstwo pojechała do Petersburga w celu przeprowadzenia wraz ze studentami Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego badania na terenie Petersburga, który ma reprezentować społeczność europejsko-wielkomiejską.

 3. Polsko-rosyjska grupa badawcza udała się do miejscowości Shlisselburg, który będąc miastem o gospodarce opartej na drobnym i średnim przemyśle reprezentuje społeczność zeuropeizowaną i postkomunistyczną.

 4. Polsko-rosyjska grupa badawcza udała się do miejscowości Pikalewo która będąc tzw. mono-miastem (uzależnionymi od pracy jednego zakładu przemysłu ciężkiego) reprezentuje społeczność postkomunistyczną.

 5. Po powrocie polskiej grupy do kraju, Polacy i Rosjanie opracowali zebrany materiał badawczy.

Nocleg na terenie Rosji gwarantowali studenci Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego.

 

» Konferencja "Rosja i jej sąsiedzi. Problemy i wyzwania"

Międzynarodowa interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja naukowa "Rosja  i jej sąsiedzi. Problemy i wyzwania" odbyła się w dniach 03.06.2013-04.06.2013 w Auditorium Maximum UJ w Krakowie. Konferencja jest organizowana przez Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Krakowską Fundacją Badań Wschodnich, Kołem Wschodnim UJ oraz Instytutem Wschodnich Inicjatyw.

Motywem zorganizowania konferencji był szereg istotnych wydarzeń na terenie tzw. „bliskiej zagranicy" Federacji Rosyjskiej w ostatnich dwóch dekadach. Poczynając od pierwszej w historii państw byłego Związku Radzieckiego bezkrwawej  i demokratycznej zmiany władzy w Gruzji, poprzez wybory parlamentarne na Ukrainie i  prezydenckie w Armenii, wizytę patriarchy Cyryla I w Polsce, zmianę na stanowisku premiera Chińskiej Republiki Ludowej,  czy fale protestów i zamieszek w Azerbejdżanie, na kryzysie gospodarczym na Białorusi kończąc. Wszystkie przytoczone zdarzenia mają niebagatelny wpływ na kształtowanie się relacji pomiędzy państwami „bliskiej zagranicy", a Federacją Rosyjską. Dodatkowo rok 2013 niesie ze sobą wiele przedsięwzięć kulturalnych związanych z takimi wydarzeniami jak: otwarcie „Centrum Gogola" w Moskwie, obchody 310 rocznicy założenia miasta Sankt-Petersburg, 1025 rocznica chrztu Rusi, czy też 95 rocznica urodzin Aleksandra Sołżenicyna. 

Wymienione wydarzenia były jak się okazało dobrym punktem wyjścia dla głębszej refleksji na temat wzajemnych oddziaływań między „bliską zagranicą" a Federacją Rosyjską w kontekście zarówno społeczno – politycznym jak i kulturoznawczym czy literaturoznawczym. 
 
Główne obszary tematyczne konferencji:
 • polityka zagraniczna, a bezpieczeństwo wewnętrzne Rosji.
 • gospodarka - rekonkwista czy dalsza emancypacja przestrzeni postsowieckiej?
 • rewolucje w krajach sąsiadujących z Rosją po 1991 roku.
 • kraje sąsiednie w rosyjskiej literaturze/kinie/teatrze i Rosja w literaturze/kinie/teatrze krajów sąsiednich.
 • wpływ kultury radzieckiej i współczesnej rosyjskiej na kulturę krajów sąsiednich. Dyfuzja, czy odrzucenie?
 • Rosja i sąsiedzi – obszar zderzenia. Religia, kultura, język.
Języki konferencji:
 • polski
 • rosyjski
 • angielski

Więcej informacji o konferencji można uzyskać na oficjalnej stronie wydarzenia - Rosja2013.blogspot.com

 

 

» Sputnik nad Kolegium Śląskim

Projekt filmowy pt. „Sputnik nad Kolegium Śląskim" został zorganizowany przez członków Koła Naukowego Studnetów Rosjoznawstwa UJ. Wsparcie finansowe inicjatywie udzieiliła Rada Kół Naukowych UJ. Pokazy odbywały się od 20 lutego do 27 marca 2013 roku o godzinie 18.30 w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ W cyklu pokazów wyświetlone zostały następujące filmy; „Rusalka", „Półtora pokoju", „Papierowy żołnierz", „Pochowajcie mnie opd podłogą", „ Palacz" , „Portret o zmierzchu". Filmy były poprzedzone prelekcją, która miała na celu krótkie wprowadzenie do tematyki filmu i przedstawionych w nim problemów oraz przybliżenie sylwetek twórców filmu i odtwórców rół głównych oraz pierwszoplanowych. W celu podsumowania przeprowadzana była dyskusja moderowana przez dwie osoby. Wspólpraca m.in. z Nową Europą Wschodnią i Wydawnictwem „Czarne" wnosiła nagrody książkowe, które wręczano w mini- konkursach przeprowadzanych regularnie pod koniec spotkań.

Do udziału w pokazach zachęcały plakaty rozwieszane na różnych instytutach Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz inforamacje umieszczane na portalu sopłecznościowym Facebook, stonie KNSR oraz stronach poszczególnych roczników Rosjoznawców. Pokazy cieszyły się sporym zainteresowaniem, nie tylko wśród studentow rosjoznawstwa, ale także innych kierunków, np. filologii polskiej, politologi, nie zabrakło też umysłów ścisłych. W pokazach uczestniczyli także pracownicy naukowi, którzy swoimi spostrzeżeniami nadawali ton dyskusjom. Zapraszani byli także uczestniy warsztatów filmowych prowadzonych przez scenarzystę Pawła Budzyńskiego, którzy wypowiadali się na temat artystyczej, technicznej strony filmów, przybliżając tym samym tematykę innym osobą. Pokazy były znakomitą okazją dla studentów I roku rosjoznawstwa do zapoznania się z kinematografią rosyjską ostatnich lat, wybitnymi rosyjskimi reżyserami, zarówno tymi docenianymi już od dawna, jak i debiutantami. Mogli oni doskonalić umiejętnośc dyskusji oraz w przyjaznej atmosferze konfrontować swoje odczucia związane z odbiorem filmu z bardziej doświadczonymi uczestnikami pokazów.

Prelegent i prowadzący dyskusje mogli natomiast poszerzyć swój warsztat wypowiedzi publicznej i umiejetność moderowania dyskusji oraz dopasowywania jej do różnych odbiorców.

» I Konkurs Wiedzy o Rosji

Idea Konkursu wiedzy o Rosji jest wspólną inicjatywą Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa oraz Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego UP w Krakowie. Pomysł zrodził się przede wszystkim z potrzeby promocji kultury i języka Rosji w Krakowie. Jest także odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów na większą ilość możliwości nauki języka rosyjskiego. Stąd też główną nagrodą w I Konkursie Wiedzy o Rosji był semestralny kurs języka rosyjskiego w Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego UP w Krakowie, drugie miejsce nagrodzone zostało letnim obozem językowym, a wszyscy finaliści otrzymali książki poruszające tematykę Rosji. Wszystkie nagrody sponsorowane były przez Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego UP w Krakowie


I edycja konkursy składał się z dwóch etapów. Pierwszy odbył się 26 marca w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ przy ul. Al. Mickiewicza 3 w Krakowie i został przeprowadzony w formie testu pisemnego jednokrotnego wyboru. Test składał się z 70 pytań.

Do II etapu konkursu przeszło 6 najlepszych studentów. II etap konkursu odbył się 19 kwietnia w siedzibie Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego UP przy ul. Studenckiej 5 w Krakowie. Finaliści wzięli udział w teleturniej wzorowanym na zasadach „jeden z dziesięciu". I odpowiadali na pytania z następujących kategorii:


-sztuka rosyjska
-geografia Rosji
-kinematografia
-literatura rosyjska XIX w.

- literatura XX w.

- kultura radziecka

- kultura XIX w.

- polityka

- historia imperium rosyjskiego

- dawne dzieje Rosji

 

Obserwowania gry finalistów było niezwykle ciekawe stąd też finał konkurs zgromadził sporą publiczność, gościem honorowym był Konsul Federacji Rosyjskiej w Krakowie Igor Kovalev. Po wyrównanej walce Komisja Konkursowa w składzie: mgr Helena Ples, dr Agnieszka Malska-Lustig, dr Tadeusz Borucki i Paulina Baranowska wybrało zwycięzców. I miejsce zajęła Inga Postuła, II miejsce Marcin Włodarz, III miejsce Konrad Sztafa. 

» W poszukiwaniu śladów kultury żydowskiej. Inwentaryzacja judaiców w obwodzie grodzieńskim.

Termin: 14-21 październik

» Oblicza "świętego" jeziora Bajkał – refleksje z podróży na Syberię. Spotkanie z dr hab. Małgorzatą Abassy

Termin: 27 listopad