Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa

Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa to recenzowany periodyk naukowo-popularyzatorski o numerze ISSN 1899-0029, wydawany dzięki pracy Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa działającego przy Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ. Nad merytorycznym poziomem zeszytów czuwa prof., dr hab. Mieczysław Smoleń, Kierownik Zakładu Historii i Myśli Politycznej Rosji. W obecnym składzie redakcji znajdują się: Magdalena Dąbek, Maciej Zaniewicz, Paulina Baranowska. Do naszych zadań należy przeprowadzanie korekty redakcyjnej tekstów, pozyskiwanie funduszy, przygotowywanie gotowego numeru do druku oraz dystrybucja zeszytów pośród studentów.

 

Ideą powstania zeszytów jest szerzenie wiedzy na temat Rosji i Europy Wschodniej wśród społeczności akademickiej. Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa mają stanowiący obiektywny kontrapunkt dla obrazu Rosji kreowanego środkach masowego przekazu. Na wstępie należy podkreślić ich dydaktyczny charakter – od wielu lat popularyzują obiektywną wiedzę o kulturze, historii i życiu politycznym państw byłego bloku wschodniego.


Zeszyty są inicjatywą ze wszech stron pożyteczną. Po pierwsze, pozwalają studentom i doktorantom na publikację swoich artykułów. Po drugie, umożliwiają młodszym studentom, a zwłaszcza studentom pierwszego roku, zapoznanie się z działalnością ich starszych kolegów. Projekt ma na celu zarówno rozbudzanie zainteresowań naukowych wśród studentów, jak i wdrażanie ich do pracy naukowej i badawczej. W znacznym stopniu przyczynia się również do międzynarodowej integracji środowisk akademickich, ponieważ w zeszytach są zamieszczane teksty młodych badaczy z Rosji, Ukrainy, Białorusi.


Grupa docelowa projektu jest bardzo szeroka. Pośród jego aktywnych uczestników, tzn. autorów, znajdują się zarówno studenci i doktoranci z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej, jak również studenci innych kierunków i specjalności, którzy podejmują własne badania nad Europą Wschodnią, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji.


Dostęp do gotowych zeszytów posiada cała społeczność akademicka, gdyż ich egzemplarze znajdują się w Bibliotece Jagiellońskiej i bibliotekach instytutowych UJ na kierunkach związanych z Rosją i Europą Wschodnią.


Nakład zeszytów wynosi między 250 a 300 egzemplarzy i prawie cały, za wyłączeniem egzemplarzy archiwalnych, jest bezpłatnie dystrybuowany między studentami i pracownikami naukowymi UJ.

 

Wszystkie numery są dostępne na kanale ISSUU.

Zapraszamy do lektury!!!