Rosja i jej sąsiedzi. Problemy i wyzwania

O konferencji

Międzynarodowa interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja naukowa "Rosja  i jej sąsiedzi. Problemy i wyzwania" odbędzie się w dniach 03.06.2013-04.06.2013 w Auditorium Maximum UJ w Krakowie. Konferencja jest organizowana przez Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Krakowską Fundacją Badań Wschodnich, Kołem Wschodnim UJ oraz Instytutem Wschodnich Inicjatyw.

W ostatnich latach  doszło do szeregu istotnych wydarzeń na terenie tzw. „bliskiej zagranicy" Federacji Rosyjskiej. Poczynając od pierwszej w historii państw byłego Związku Radzieckiego bezkrwawej  i demokratycznej zmiany władzy w Gruzji, poprzez wybory parlamentarne na Ukrainie i  prezydenckie w Armenii, wizytę patriarchy Cyryla I w Polsce, zmianę na stanowisku premiera Chińskiej Republiki Ludowej,  czy fale protestów i zamieszek w Azerbejdżanie, na kryzysie gospodarczym na Białorusi kończąc. Wszystkie przytoczone zdarzenia mają niebagatelny wpływ na kształtowanie się relacji pomiędzy państwami „bliskiej zagranicy", a Federacją Rosyjską. Dodatkowo rok 2013 niesie ze sobą wiele przedsięwzięć kulturalnych związanych z takimi wydarzeniami jak: otwarcie „Centrum Gogola" w Moskwie, obchody 310 rocznicy założenia miasta Sankt-Petersburg, 1025 rocznica chrztu Rusi, czy też 95 rocznica urodzin Aleksandra Sołżenicyna. 

Wymienione wydarzenia mogą stać się dobrym punktem wyjścia dla głębszej refleksji na temat wzajemnych oddziaływań między „bliską zagranicą" a Federacją Rosyjską w kontekście zarówno społeczno – politycznym jak i kulturoznawczym czy literaturoznawczym. Serdecznie zapraszamy badaczy z Polski jak i z zagranicy do zaprezentowania swoich wyników badań.
 
Główne obszary tematyczne konferencji:
  • polityka zagraniczna, a bezpieczeństwo wewnętrzne Rosji.
  • gospodarka - rekonkwista czy dalsza emancypacja przestrzeni postsowieckiej?
  • rewolucje w krajach sąsiadujących z Rosją po 1991 roku.
  • kraje sąsiednie w rosyjskiej literaturze/kinie/teatrze i Rosja w literaturze/kinie/teatrze krajów sąsiednich.
  • wpływ kultury radzieckiej i współczesnej rosyjskiej na kulturę krajów sąsiednich. Dyfuzja, czy odrzucenie?
  • Rosja i sąsiedzi – obszar zderzenia. Religia, kultura, język.
Języki konferencji:
  • polski
  • rosyjski
  • angielski
W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość wygłoszenia referatu w języku białoruskim oraz ukraińskim, jednak zgłoszenia i abstrakty należy przysyłać w języku polskim, rosyjskim lub angielskim.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:

rosja.sasiedzi@gmail.com  w terminie do 30.04.2013. Wyniki zostaną ogłoszone 08.05.2013 i przesłane do wszystkich osób. Zgłoszenia prosimy przesyłać na specjalnym formularzu, który można znaleźć w kolumnie po prawej stronie lub na stronie konferencji Rosja2013.blogspot.com
 
Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych referatów oraz odrzucenia zgłoszeń niezgodnych z tematem konferencji lub nieodpowiadającym naukowym kryteriom. Przewidywane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej, zawierającej teksty wygłoszonych referatów.
 
Opłata konferencyjna wynosi:
  • 50 zł, w ramach której organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, dwa obiady oraz poczęstunek w przerwach pomiędzy panelami
 
Organizatorzy oferują również pomoc w zakresie poszukiwania miejsc noclegowych wszystkim osobom spoza Krakowa, które będą chciały uczestniczyć w konferencji.
 

Dla uczestników z zagranicy organizatorzy zapewniają wystawienie zaproszeń.

Więcej szczegółów na stronie konferencji
Rosja2013.blogspot.com