O nas

Historia

Koło jest samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym.

Koło powstało z inicjatywy studentów rosjoznawstwa w lutym 2002 roku, podczas walnego zgromadzenia członków w dniu 20 lutego 2002 roku. W marcu 2002 roku Koło zostało zarejestrowane w Radzie Kół Naukowych UJ.

Opiekunem naukowym koła jest obecnie dr. hab. Jerzy Gordziejew. Poprzednimi opiekunami byli: prof. dr hab. M. Smoleń  i prof. dr hab. H. Kowalska-Stus.

 

 

Zarząd Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa:

 

Przewodnicząca: Dagmara Szczyrba

Wiceprzewodniczący: Bartłomiej Środoń, Karolina Zub

Sekretarz: Michalina Stasiak

 

 

 

Cele Koła

 

·   budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów,

·   wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,

·   integracja środowiska studenckiego,

·   pomoc w kształceniu,

·   popularyzowanie wiedzy o Rosji i byłych krajach post-radzieckich.

 

 

Koło ma swoją siedzibę w budynku przy al. Adama Mickiewicza 3, w pokoju 118

 

Adres mailowy Koła:  uj.knsr@gmail.com